γαμω αρχικοι χρονοι artefactstetienne.fr

Αρχικοί χρόνοι λαμβάνω / λαμβάνομαι Flashcards | Quizlet

Υποτακτική. πε-παυσ-μένος ώ; πε-παυσ-μένη ής; πε-παυσ-μένον ή; πε-παυσ-μένοι ώμεν; πε-παυσ-μέναι ήτε


Αρχικοί χρόνοι ρημάτων
γαμω αρχικοι χρονοι

Οι χρόνοι στα αγγλικά. ΧΡΗΣΕΙΣ: 1. Για μια πράξη που άρχισε και τελείωσε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. e.g. Stephanie passed her driving test last week. 2.


Logos Conjugator | παύω

Α αβουλεω-ω ηβουλουν αβουλησω ηβουλησα ηβουληκα - αβρυνω - αβρυνω ηβρυνα - - αβρυνομαι ηβρυνομην - - - αγαλλομαι ηγαλλομην ευφρανθησομ


κτείνω - Βικιλεξικό
γαμω αρχικοι χρονοι

Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 3 Ιανουαρίου 2020, στις 03:43. Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 3.0· μπορεί να ισχύουν πρόσθετοι όροι.


Αρχικοί χρόνοι φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ομαλών

αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης 1. Γεννάδειο Πειραματικό http://gennadeio.blogspot.com/ Λ.


Αρχικοί χρόνοι φέρω / φέρομαι Flashcards | Quizlet
γαμω αρχικοι χρονοι

Start studying Αρχικοί χρόνοι ἄγω και ἄγομαι. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.


Αρχικοί χρόνοι λείπω / λείπομαι Flashcards | Quizlet

→ Λατινικά → Γραμματική Αρχικοί χρόνοι ρημάτων Εξ αριστερών βλέπουμε τη συζυγία και εν συνεχεία τους αρχικούς χρόνους (εκτός απ όσα ρήματα της α συζυγίας σχηματίζονται εύκολα), τη σημασία τους, τον αριθμό του


Αρχικοί χρόνοι λέγω / λέγομαι (παθητικό) Flashcards | Quizlet
γαμω αρχικοι χρονοι

Start studying Αρχικοί χρόνοι φέρω / φέρομαι. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.


Οι χρόνοι της Αγγλικής γλώσσας

Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 25 Οκτωβρίου 2008, στις 20:02. Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή 3.0· μπορεί να ισχύουν πρόσθετοι όροι.


ΦΙΛΟ-ΛΟΓΙΚΑ!: ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

ἀµύνοµαι ἠµυνόµην ἀµυνοῦµαι ἠµυνάµην-- ἀµυνθήσοµαι ἠµύνθην ἀνέχω ἀνεῖχον ἀνέξω ἀνέσχον ἀνέσχηκα ἀνεσχήκειν ἀνασχήσω ἀνέχοµαι ἠνειχόµην ἀνέξοµαι ἠνεσχόµην ἠνέσχηµαι (µτγ) …


Λαμβάνω - Βικιεπιστήμιο

Αρχαία ελληνικά (grc): ·οδηγώ· προχωρώ· απάγω, αιχμαλωτίζω μεταφέρω κάτι προκαλώ ανατρέφω διατηρώ ζυγίζω, έχω ένα συγκεκριμένο βάρος


ἄγω - Βικιλεξικό

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 1 ἄγω ἦγον ἄξω ἤγαγον αορ. β΄ ἀγήοχα, ἦχα …


ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
γαμω αρχικοι χρονοι

Start studying Αρχικοί χρόνοι λείπω / λείπομαι. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.