σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού artefactstetienne.fr

Τα δικαιώματα του Παιδιού - YouTube

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του 1989 που την έχουν υπογράψει 191 χώρες και είναι νόμος στην χώρα μας.


Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)

Θεμελιώδες βήμα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 ψήφισε ομόφωνα την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού το κείμενο της οποίας κλήθηκαν τα κράτη μέλη αφενός


Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

h Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Σημ.: Η παρούσα Σύμβαση επικυρώθηκε από την Ελλάδα και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 192/2.12.92


Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επικυρωθεί [1] μέχρι τώρα από 193 χώρες (η Ελλάδα την επικύρωσε το Δεκέμβριο του 1992). Τα άρθρα της, συνοπτικά [2], περιλαμβάνουν τα εξής:


Τα δικαιώματα του Παιδιού - YouTube σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Όλα τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα που ορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, το Σύνταγμα και τους νόμους. Η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) αποτελεί το σημαντικότερο κείμενο για τα


Ημέρα Παιδιού: Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού - CNN.gr σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επικυρωθεί [1] μέχρι τώρα από 193 χώρες (η Ελλάδα την επικύρωσε το Δεκέμβριο του 1992). Τα άρθρα της, συνοπτικά [2], περιλαμβάνουν τα εξής:


Μάθε τη σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά

Ολόκληρος ο κατάλογος με τα δικαιώματα του παιδιού περιλαμβάνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, που υπογράφτηκε το 1989 από τα κράτη-μέλη του οργανισμού.Με αυτό το κείμενο, ρυθμίζονται οι


Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Περί Ειδικής Αγωγής

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν.


2. Τα δικαιώματα του παιδιού – μέρος της διαδικασίας των

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.


Φιλολογική εστία: UNICEF - H Συμβαση για τα Δικαιωματα του

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν.


Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού: Η ουτοπία των … σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού.