γνωριμία με την εφαρμοσμένη συμβουλευτική για επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας artefactstetienne.fr

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη

γνωριμία με την εφαρμοσμένη συμβουλευτική για επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας

Μονοετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για Επαγγελματίες στη γνωριμία με Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και παρέχεται σε ειδικούς & φοιτητές ψυχικής υγείας για


Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική | Κέντρο Εφαρμοσμένης

Ταχύρρυθμη Μονοετή Μετεκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας. Εντατική εκπαίδευση προσεγγίσεων Συμβουλευτικής. Αθήνα - Θεσσαλονίκη.


Psychotherapia.gr Αρχική | Κέντρο Εφαρμοσμένης

Για εκπαιδευτικούς & Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας: 45€ Για Φοιτητές, μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Ανέργους: 40€ Οι τιμές σε έκδοση τιμολογίου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%


Τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ψυχολογία -ειδίκευση Κλινική Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (cmhc) απαιτείται η συμπλήρωση …


« Γνωριμία με την παιγνιοθεραπεία: Φιλοσοφία, μέθοδοι και

γνωριμία με την εφαρμοσμένη συμβουλευτική για επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας

Συμβουλευτική για Άτομα με προβλήματα υγείας: Πρακτική εκπαίδευση των τεχνικών συμβουλευτικής υποστήριξης για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, για άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με απειλητικές για τη ζωή


« Γνωριμία με την παιγνιοθεραπεία: Φιλοσοφία, μέθοδοι και

Για εκπαιδευτικούς & Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας: 80€ Για Φοιτητές, μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Ανέργους: 70€ Οι τιμές σε έκδοση τιμολόγιου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%


Νέο Ταχύρρυθμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης …

γνωριμία με την εφαρμοσμένη συμβουλευτική για επαγγελματίες και φοιτητές ψυχικής υγείας

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική για Παιδαγωγούς . Το Διεπιστημονικό Δίκτυο Εξειδίκευσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας® σε συνεργασία με την Veneti Counseling, Psychotherapeutic and Training Services Ltd, Διεθνής Εταιρεία Προαγωγής των


Μεταπτυχιακό στην Συμβουλευτική Κλινικής Ψυχικής Υγείας

Αντικείμενο Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη …


Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής

Για εκπαιδευτικούς & Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας: 80€ Για Φοιτητές, μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Ανέργους: 70€ Οι τιμές σε έκδοση τιμολόγιου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%